Részlet a
LELKI EGÉSZSÉGÉRT PSZI EGYESÜLET
Alapszabályából

 


2. §.

Az egyesület célja:

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése:

1) Az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, az egészség helyreállítása céljából
          – az etikus lelki-szellemi, pozitív gondolkodás, természetes élet, életmód terjesztése;
          – harmonikus életmód, és természetes gyógymódok kutatása, terjesztése, művelői, pártfogói segítése, az erre rászoruló családok, időskorúak, fiatalok gondozása, segítése;
          – a természetes életmód, és helyreállító gyógymódok kutatása, terjesztése, oktatása, felvilágosítás (nagy figyelemmel a drogok és más egészségkárosítók veszélyeire);

2) A kulturális örökség megóvása és a haladó tradíciók feltárása,
          – A magyar és az ősi népi gyógymódok kutatása, valamint egészségkultúránk ez irányú megismerése és fejlesztése.
          – A művészetek pártolása és a tehetségek segítése.

3) A természet és környezetvédelem céljából
          – Aktív részvétel a természet és a természetes emberi környezet megismerésében, megszerettetésében és megóvásában.

 

Az egyesület cél szerinti tevékenysége és szolgáltatásai:

1) Az egészséges, azt megőrző életmód kialakításához mintát ad rendezvényeivel, klubjai működtetésével.
          – A természetes életmódot keresőket felvilágosítja, támogatja;
          – Az egészségükben megrendülteket helyreállító segítséggel támogatja, megismerteti a természetes életmód előnyeit, helyességét, a megelőzés szempontjából.

2) Haladó tudományos, egészséges életmódot kutató és terjesztő irányzatokat ismertet, előadásokat szervez, oktat.
          – Ismeretterjesztő és fejlesztő kurzusokat szervez, indít az egészséges életmódot kereső felnőttek és fiatalok számára – kortüneti egészségkárosítókra (drogok) figyelmeztet.

3) Kulturális ismeretterjesztés és fejlesztés előadások, kurzusok szervezésével.
          – A magyar és az emberi kulturális örökség ismeretének terjesztése, feltárása, művelése.
          – A haladó kortárs képzőművészet, és a hagyományőrző népművészet ápolása, pártolása, támogatása (helytörténeti kirándulások).

4) A természet, földünk, környezetünk megismerése, ismertetése:
          – szakkirándulások (gyógynövény és gyógyvíz túrák;
          – műemlékek felderítése, az azokat gondozó szervekkel való együttműködés a megőrzés érdekében (műemlék túrák).

5) Az egyesület tagjainak a képzésben, a továbbképzésben, az ismeretbővítő programokban, továbbá az életmód reformáló lehetőségek igénybevételével előnyöket, kedvezményeket biztosít.

6) Együttműködésre törekszik és együttműködést alakít ki mindazon közösségekkel, szervekkel, szervezetekkel, amelyek az egyesület célkitűzéseit elősegítik, és amelyekkel kölcsönös támogatás, érdekszövetség alakítható ki.

7) Az egyesület tevékenysége nyitott, tagjain kívül bárki más érdeklődő is részesülhet az egyesület közhasznú szolgáltatásaiban.

8) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja föl, azt az alaptevékenységre fordítja.

 

Miskolc, 2000. december 8.

Bencsik Róbert                                                             
elnök                                                                      

lap teteje Ugrás a lap tetejére          

 

 

[Fõoldal]  |   Egy iskola és egy civil szervezet története  |   Lelki Egészségért Iskola
  Egyesületi programok  |   Szolgáltatások  |   1 %  |   Mecénást keresünk
Elérhetõségeink  |   Impresszum 

Az oldalak megtekintéséhez Internet Exploler 5 vagy újabb IE5+  Netscape 6 v. újabb böngésző NS6+  Macromedia Flash 7 lejátszó v. újabb Flash7+ [ Hang [ a Háttérzenéhez ] ] szükséges.